Jdi na obsah Jdi na menu
 


Panda

Horoskopy

 

Baran

Na ľudi narodených v znamení Barana ma rozhodujúci vplyv planéta Mars. Poznamenáva osudy ľudi narodených v tomto znamení neustálymi zmenami. Títo ľudia by mohli svoj život usporiadať bez problémov príjemne a ideálne, keby nevykročili na cestu, ktorú im predurčili hviezdy. Ale oni to nerobia. 
Niekedy si zapríčinia sami nejakú nehodu alebo sa stavajú neraz slepo alebo zhovievavo k svojim chybám alebo k chybám svojich priateľov. A neraz sa dajú zviesť na vynaloženie veľkej námahy či množstva peňazí bez toho, aby sa dočkali vďaky, pretože ich obetovali nehodným. 
Barani majú vlastnosti, ktoré sú samy o sebe pozitívne a užitočné, ako napríklad čulosť, ktorá sa však niekedy veľmi rýchlo zmení na nepokoj a bezhlavosť. 
Ich zmysel pre spravodlivosť sa tiež niekedy zvrhne na neústupnosť, ich činorodosť na slepé presadzovanie sa, na šialenú odvahu, netrpezlivosť, nerozvážnosť, bojovú náladu, podráždenosť, zúrivosť, ba i sklon k despotizmu. Preto sa ľahko dostávajú do rozporu so svojím okolim a neraz vplývajú rušivo. Pri hádkach a konfliktoch by sa diplomaticky mali stiahnuť späť, aj za cenu priznania svojej porážky. Je to vždy lepsie ako stále provokovať osud.
Ich vládcom je teda ohnivy Mars. Nepodarí sa im vymaniť z jeho vplyvu, ale využiť ho vo svoj prospech. Mali by byť šťastní, že majú takého pomocníka, pretože im dal bohaté veno, ktoré musia len správne využiť. Podnikavosť, impulzívnosť, odvaha, rozhodnosť, činorodosť, ctižiadosť, optimizmus a k tomu potrebná dávka náruživosti a túžby po uplatnení - to sú vlastnosti, ktoré dostali na cestu životom. 
Kráčajú uvážlivo a nekompromisne za svojím cieľom. Sú veľkorysí a nevšímajú si detaily. Vedia zapáliť iných pre svoje ciele, získávajú si ich poslušnosť a inštinktívne sa naučia umeniu rozkazovať. Niet pochybností o tom, že majú všetky predpoklady stať sa vodcom a priekopníkom a to, či by boli dobrým reformátorom, ukazovateľom smeru alebo podnikateľom, závisí len od ich individuálnych povahových vlastností. 
Hrozí im nebezpečenstvo, že budú presvedčení o svojej neomylnosti. Chcú uplatniť svoje sklony a názory, no niekedy zažijú veľké sklamanie. Začali impulzívne, ich netrpezlivosť sa zmenila na bezohľadnosť a nakoniec im ostala len zlosť a sklamanie. 
Ich veľká duševná sila a odhodlanie potrebujú uplatnenie. Do práce sa púšťajú s vervou, usilovne a zasvätene; prvoradá je pre nich idea. A pretože sú duševne prístupní a schopní zapáliť sa pre vec, ľahko sa dajú strhnúť myšlienkou, ktorá ich zaujme. 
Ich organizátorské schopnosti ich predurčujú zastávať vedúcu úlohu. Ak však nenájdu správne pole pôsobnosti, rýchlo sa poobzerajú po inom. Od svojich plánov sa nedajú odradiť, radšej si popália prsty. Keď neuspejú, neberú si to priveľmi k srdcu a odvážne začnú od začiatku. Ešte stále majú niekoľko oddaných priateľov, ktorí im pomôžu a budú stáť pri nich v dobrom i zlom.
Za dobré skutky neraz zožnú nevďačnosť. Napriek istej dávke egoizmu sa dokážu správať aj veľmi altruisticky. Dalo by sa priam povedať, že tieto dve vlastnosti sú u nich v rovnováhe a vystupujú do popredia podľa momentálnej nálady, pretože sú náladoví, nespútaní a ľahko sa dajú vyprovokovať, aj keď tieto nálady veľmi rýchlo pominú. Spomenúť treba aj ich otvorenú, priamu povahu, ich záujem o veci verejné, obchod a všetky možné oblasti vedy. Sú vedychtiví, radi sa učia, majú radi poriadok, krásu, harmóniu a inšpirujúce prostredie. Sú tiež priateľmi prírody, páči sa im horolezectvo, radi sa zdržiavajú vo vysokopoložených lokalitách. Majú radi ľudí, ktorí sú s nimi duševne spriaznení, o to menej si však vážia svoje pokrvné príbuzenstvo. 
V živote si získajú dôveru vo svoje schopnosti a zručnosti, čo je pomoc, s ktorou môžu vždy rátať. Ich túžba po zmene nemá vždy negatívne následky; aj keď ich skôr či neskôr možno uvrhne do nejakého dobrodružstva, vždy sa z neho dostanú len s niekoľkými modrinami. No neobyčajné zážitky, ktoré si odnesú, im pomôžu zlepšiť ich životné podmienky. Mali by sa však chrániť pred špekuláciami, mohli by  utrpieť veľké straty. 
Muži narodení v znamení Barana neznášajú podriadenosť ani monotónnu činnosť. Nemajú zmysel pre detaily a podružné záležitosti, rozmýšľajú v globálnych dimenziách. Osobná iniciatíva potrebuje priestor na samostatné rozhodovanie.
Najvyhranenejšie sklony sa prejavujú v oblasti techniky; ako samostatný podnikateľ, inžinier alebo samostatný remeselník, podnikajúci na vlastnú päsť a riziko. Jedinci narodení v tomto znamení su tiež výbornými vedcami, fyzikmi, lekármi, športovcami, riadiacimi pracovníkmi v ekonomickej oblasti a pod. 
Z umení ich zaujíma hudba, divadlo, výtvarné umenie, tanec, umelecké remeslá. Majú tiež rečnícke nadanie - sú dobrými agitátormi, rečnikmi, advokátmi - alebo majú vlohy pre povolania, pri ktorých sa vyžaduje sila sugescie a pevná vôľa, ako sú napr. chovatelia divých zvierat, krotitelia, lovci, politici, dôstojníci, vojaci, artisti. V tomto znamení sa narodili aj mnohí slávni maliari, spisovatelia a hudobníci. 
Ženy narodené v znamení Barana majú podobné povahové vlastnosti. Chcú dobývať, vládnuť, a to nielen v povolaní, ale aj v láske a manželstve. Ich správanie kolíše medzi drsným odmietaním a nesmiernym zápalom. Chcú dominovať, byť vždy prvé. Trpia chorobnou obavou pred zlyhaním v povolaní i v manželstve. V partnerskom vzťahu hrajú vždy hlavnú úlohu. 
Pre mužov narodených v tomto znamení je láska zväčša iba otázkou vášne a sexu. Pritom ich málo zaujíma láska alebo odpor partnerky. Ženy i muži v znamení Barana väčšinou ignorujú individualitu svojich partnerov. 
Nestrácajú čas zbytočnými úvahami; kým ostatní ešte váhajú a rozmýšľajú, oni už dávno konajú. Baran vie, kedy má ako prvý priložiť ruku k dielu. No okamžite sa prispôsobí, keď niekto príde s lepším nápadom; je to ten najlepší kamarát a kolega. 

 

Býk

Na ľudí narodených v znamení Býka má dominujúci vplyv Venuša. Je to čas, keď jar zvíťazila na celej čiare, čo je okolnosť, ktorá sa odráža aj na charaktere človeka. Vidíme to na pokojnej, prevažne vyrovnanej nálade, ale aj na veľkej náruživosti. Silná túžba po láske spolu s trochou žiarlivosti sú charakteristickými znakmi ich povahy. Ako svojvoľná, tvrdohlavá osoba sa ľahko urazia a len ťažko sa zmierujú. Sú aj trochu hádaví a radi kritizujú. 
Nie sú prístupní radám iných. Neznášajú, keď im niekto protirečí; ľahko vybuchnú. Pritom je veľmi ťažké presvedčiť ich o niečom, sú schopní nad všetko sa povzniesť. Tieto vlastnosti vyplývajú z nedôvery, hlboko zakorenenej v ich duši a z opatrnosti voči iným ľuďom. Nie sú bezohľadní, ale vytrvalo a dôsledne kráčajú za svojím cieľom. Vec, do ktorej sa pustia, dovedú pokojne, rozvážne a neústupne do konca. Ich cieľavedomosť je natoľko vyhranená, že nemôže vyústiť do nepokoja a nervozity. Určitú zápornú stránku však nachádzame v ich prehnanom sklone k pedantnosti, dogmatizmu a čudáctvu. 
Majú skvelé kombinačné schopnosti a ostrú logiku. S týmito vlastnosťami by sa dostali oveľa ďalej, nebyť toho, že si ťažko dajú poradiť; musia sa poučiť z vlastnej skúsenosti. 
Pretože je ich úsilie vo veľkej miere zamerané na pozemské veci a ich záujmy sú prevažne materiálnej povahy, považujú za nevyhnutný predpoklad rodinného šťastia dostatok pozemských statkov. V ekonomických záležitostiach sa vyznajú veľmi dobre, pričom im je na dobrej pomoci ich organizačný talent, takže dosiahnu určitý stupeň blahobytu, dokonca možno sa im podarí získať aj bohatstvo a vážnosť. Pritom ich nemožno označiť za egoistov, pretože ich šetrnosť ma racionálny základ. Sú vážni a uzavretí; majú radi pohodlie a komfort. 
Sú ochotní pomáhať iným ľuďom a podeliť sa s nimi o ich starosti. V priateľstve sú stáli, čo sa nedá v rovnakej miere povedať o milostných záležitostiach, pretože ich silný pohlavný pud zvádza k milostným dobrodružstvám. 
Okolnosť, že kladú veľký dôraz na dobré jedlo a nápoje, ukazuje na choroby, ktorými trpia alebo na ktoré sú náchylní. Ľudia v znamení Býka obľubujú sýte, mastné jedlá, čo so sebou nesie určité nebezpečenstvo pre zdravie. V staršom veku sa prejavuje sklon k pohodlnosti, čo má za následok priberanie. Mali by viac športovať, na to však treba silnú vôľu, ktorú jedinec narodený v znamení Býka nemá. 
Títo ľudia sú väčšinou veľmi sebavedomí a vedia, čo chcú. Sú vytrvalí, húževnatí, usilovní a pokojne rozvážni. Tieto vlastnosti sú orientované predovšetkým na dosiahnutie vlastného blahobytu a bezstarostného života. Pocit sebavedomia neraz vyústi do pedantnosti, neústupčivosti a zaťatosti. Človek v znamení Býka ťažko odpúšťa príkorie, ktorého sa mu dostalo. V citových záležitostiach je dosť rezervovaný. Nerád dáva nazrieť do svojho vnútra a má sklon k mlčanlivosti. 
Chúlostivým záležitostiam sa radšej vyhýba. Jeho heslom je "čo nevidím, neexistuje". Potrebuje mať pevnú pôdu pod nohami, odmieta neisté experimenty a stavia na solídnych základoch. 
Ľudia v znamení Býka majú väčšinou dobrú pamäť, ľahko sa učia, majú bohatú predstavivosť a intuíciu. Napriek tomu, že inklinujú k pokoju a pohodliu, majú zmysel pre praktické činnosti a sú veľmi zruční. Zväčša sú citliví, jemnocitní a majú vzťah k prírode, vedám a umeniu. 
V povolaní inklinujú k profesiám, ktoré sú spojené s určitou zodpovednosťou, napríklad vo finančníctve, v správe zariadení, bankách, peňažných ústavoch, umeleckých remeslách. Niektorí jedinci majú matematické nadanie, vyhranené logické myslenie. Môžu byť však aj dobrými ovocinármi, poľnohospodármi či pestovateľmi kvetov, ženy sú dobrými učiteľkami. 
Narodení v znamení Býka majú výrazne svetské zaľuby. Čo sa im páči, okolo toho neprejdú chladne a ľahostajne. Ani sa nepokúšajú niečo predstierať. K ľuďom, ktorí sú im blízki, sú priateľskí a oddaní, len čo však ich city z nejakého dôvodu ochladnú, rezolútne s nimi prerušia všetky styky. 
Drieme v nich energia žiadostivosti a túžby, často potláčaná, ale keď sa niečím vyprovokovaná uvoľní, exploduje ako vulkán. Neplýtvajú silami a len veľmi silné impulzy ich vedia vyviesť z rovnováhy. Keď sa naozaj rozčúlia, sú zúriví ako býci - spravidla na veľký údiv tých, čo ich vyprovokovali. 
Ženy narodené v znamení Býka očarujú svojou prirodzenosťou, elegantným a módnym vzhľadom. V povolaní a manželstve sú silné a vytrvalé. Vďaka silnému vplyvu Venuše sú šarmantné a milé, veselé, priateľské a sexuálne príťažlivé. Vážia si príjemné stránky života. To sa prejavuje už na zariadení vlastnej domácnosti. Všade vyžaruje neomylný vkus a harmónia. Peniaze hrajú v jej živote dôležitú úlohu. Vie s nimi zaobchádzať a nie je márnotratná. Je vyslovene zmyselný typ, pritom však vo svojej podstate je prirodzená, oddaná, nefalšovane ženská, nežná a večne zamilovaná. Aj keď si je vedomá toho, že sa muž od nej už dávno odpútal, ešte stále na ňom lipne. Nie je to nijaká "intelektuálna beštia", ale je bystrá a múdra. Má zdravý úsudok, spolieha sa na svoj inštinkt, je praktická a vytrvalá. Vie si zachovať chladnokrvnosť a rozvahu. Aj čo sa týka jedla, vždy si vie vybrať správne, či už ide o luxusnú reštauráciu, alebo o skromné jedlo v niektorom bistre. Je aj skvelou hostiteľkou, vie všetko skvele pripraviť a je aj dobrou matkou. Má rada deti, venuje sa im a v neskoršom veku je im dobrou priateľkou. Nepozná zbabelosť. Vie sa obetovať pre rodinu a ak je to potrebné, zarábať pre ňu peniaze. Nikdy neukáže svoju slabosť. 
Muži v znamení Býka majú príjemnú povahu. Milujú prírodu, peniaze a majetok vôbec. Žijú a nechajú žiť, želajú si však, aby ich aj druhí nechali na pokoji. Nikto nesmie rušiť pokoj muža-Býka, hlavne nie v jeho vlastnom dome. 

 

Blíženci

 Ľudia narodení v znamení Blížencov sú pod dominujúcim vplyvom Merkúra. To spôsobuje, že v sebe spájajú svojím spôsobom dve povahy. Trpia duševnou rozpoltenosťou, ktorá im nedovoľuje dosiahnuť duševný pokoj. Chvíľu by vyskakovali od radosti a vzápätí upadnú do hlbokej depresie. Vrtkavosť a rozvláčnosť sú prekážkami, ktoré dokáže prekonať len veľké vypätie vôle. Tieto bariéry sú pôvodcom vnútorného pocitu nespokojnosti so sebou samým a s celým okolitým svetom. 
Blíženci majú v sebe dostatok húževnatosti, ale proti nej stojí ich vlastná nerozhodnosť. Keď sa im ju podarí prekonať, padne im do lona o to väčšia činorodosť a energia. Charakteristická je aj ich snaha vytvoriť si dve polia pôsobnosti, meniť cieľ, za ktorým sa vydávajú s neutíchajúcou vervou. Ich nepokojný duch im znemožňuje sústrediť sa na praktické stránky života. Neraz si niečo vymyslia, ale tým to pre nich končí, realizáciu prenechajú iným. Nebezpečné je, že ich slová sa rozchádzajú s činmi. 
Majú vysokú inteligenciu, ktorú neustále rozvíjajú v túžbe po poznaní. Ich duševný obzor je veľmi široký, preto im nepôsobí vidieť problémy a veci z najrôznejšich aspektov, čo ešte znásobuje ich schopnosť vciťovať sa do duší a záležitostí iných. Z toho ovšem vyplýva, že sú veľmi, možno až priveľmi všestranní, často na úkor dôkladného skúmania vecí. Na vine je ich bujná fantázia, ktorá dokáže premostiť najrôznejšie pojmy a predstavy a je pre nich sprostredkovateľom všetkého nového a rodiaceho sa, takže dokážu vopred vytušiť to, čo ešte len "visi vo vzduchu". Neomylná intuícia a skvelá pamäť im pomáhajú nepodľahnúť predsudkom. 
Väčšinou veľmi trpia pre svoju nervóznu povahu a často upadajú do stavu sebetrýzne a skľúčenosti. Môžu sa ich zmocňovať aj stavy úzkosti, ktoré korenia v ich senzitívnosti. Z toho vyplývajú záchvaty sebaklamu, ktoré Blížencov nalaďujú pesimisticky a mohli by podkopať ich zdravie. V niektorých prípadoch sú ľudia v znamení Blížencov takí citliví, že ich existenčný boj nemôže byť úspešný. Často nedotiahnu do konca to, čo začali. Ich vzťah k ľuďom je milý, úctivý a prispôsobivý, v podstate sú Blíženci živí, popudliví a tvrdohlaví. Málokedy zabudnú na urážky a neodpúšťajú, keď sa niekto postaví proti ich nápadom a plánom. Radi rozprávajú o svojich predsavzatiach a lichotí im, ak im druhí neprotirečia. Treba uznať, že ich nápady majú naozaj racionálny základ, ktorého hodnota je vysoko nadpriemerná, pretože ich myšlienkové bohatstvo a vynachádzavý duch dokáže vytvoriť niečo originálne, čo si zaslúži uznanie. Keby sa väčšmi skoncentrovali a zamerali na jeden konkrétny cieľ, mohli by to v živote ďaleko dotiahnuť. Ak sa im to podarí, zistia, ako sa ich postoj k životu a osudu prudko zmení. Takto si môžu nájsť vlastnú cestu k životu, ktorá im prinesie nielen materiálne, ale aj duševné uspokojenie a pocit šťastia. Majú na to všetky predpoklady; vedychtivosť, myšlienkové bohatstvo, húževnatosť (ak chcú). 
Majú radi zmenu a sú schopní okamžite sa prispôsobiť momentálnym požiadavkám. Majú zmysel pre detaily a čo sa týka duševnej činnosti, sú prispôsobiví, rozumoví, rýchli, senzitívni, ale aj ctižiadostiví. Majú však sklon k vrtkavosti a väčšiemu triešteniu síl, než je dobré. 
Vcelku sú príjemní, dobrácki, prispôsobiví a ústupčiví, priateľskí a ochotní; trochu nervózni, všetky ich pohyby prezrádzajú vnútorný nepokoj, málokedy dokážu pokojne sedieť alebo stáť, ich chôdza je rýchla, sú radoreční a ľahko sa nadchýnajú. Ich charakteristickou črtou je ochota pomôcť a zaoberať sa inými ľuďmi. Aj keď bývajú niekedy trochu podráždení, rýchlo sa zasa upokoja a keď ich pochytí záchvat zlosti, veľmi rýchlo ho oľutujú a snažia sa odčiniť príkoria, ktoré spôsobili iným. Napriek vrodenej nestálosti majú pevnú vôľu so sklonom ovládať druhých, ale bez povýšenosti a tyranstva. 
Jedinec v znamení Blížencov je zhovorčivý, zvedavý, vtipný a pohotový. Je majstrom v debatách, dokáže sa jeden deň vehementne zasadzovať o nejakú vec a na druhý deň ju inými argumentami presvedčivo vyvrátiť. Má vycibrené kombinačné schopnosti, dobrú pamäť a zmysel pre fakty; niekedy mu však chýba nadhľad, ich argumenty nie sú dostatočne hlboké a ich úsudok je povrchný. Na jednej strane sa prejavuje záujem o estetiku, stvárňovanie pocitov, jemnocitnosť a veselosť, na druhej strane nerozum, pokrytectvo, bezzásadovosť, preceňovanie svojich schopností, ľahkomyselnosť. 
Blíženci inklinujú k povolaniam, ktoré si vyžadujú obratnosť, pohotovosť, predvídavosť a triezvy úsudok. Osvedčia sa ako novinári, redaktori, rozhlasoví a televízni pracovníci. Môžu sa stať aj úspešnými reportérmi, fotografmi či spisovateľmi. Uprednostňujú však aj obchodné smery. 
Žena-Blíženec je veselá a vrtká, ľahkomyselná a bezstarostná. Vždy je naladená na žarty, oslavy a hlúposti. Ako sa vraví,"prebudila by aj mŕtvolu". Vyznačuje sa aj rýchlym chápaním. Je všestranná, pohotová a nemožno jej uprieť diplomaciu. Dokáže byť aj jemná, prítulná, na druhej strane zase zvedavá a bezcieľna. Avšak aj v pokročilejšom veku je ochotná vzdelávať sa. Jej nepokojný mozog sa neustále musí niečím zamestnávať. Preto ju nebaví práca v domácnosti, zato bojovať o prvenstvo v práci jej vyhovuje. Duševne táto žena nikdy nezostarne; je večne zaľúbená. Miluje lásku, pričom sex nehrá hlavnú úlohu; verí vo veľkú lásku. Niekedy má pocit, že si zvolila nesprávneho partnera, ale ten, ktorého by chcela, je väčšinou ženatý. 
Muž-Blíženec má okolo seba rád veľa ľudí. A pretože je výborným spoločníkom, stane sa miláčikom každej hostiteľky. Vyznačuje sa vycibreným dialektickým myslením, zmyslom pre štýl a logické dedukcie; je prispôsobivý a zbehlý v spoločenskom styku. 
Neustále získava nové dojmy. Jeho fantázia je bezhraničná. Chcel by vzlietnuť vysoko, čim vyššie. Pretože rýchlo chápe, chcel by robiť dve veci naraz. 
Blíženci majú sklon opúšťať svojich starých priateľov pre nových, ale nie z bezcitnosti; sú natoľko nestáli, že sú pre nich aktuálni len tí ľudia, ktorí ich momentálne zaujímajú. V manželstve je muž-Blíženec chápavý, nie je však vždy verný; má sklon k milostným aféram, ktoré spravidla nemajú dlhé trvanie. K svojej manželke sa nevracia s pocitom viny. Je realista a využíva každú možnosť, ktorá sa mu sama ponúkne. Pre všetko, čo robí, nájde odôvodnenie. Keď s ním nesúhlasia a neprikyvujú mu, nerozvážne sa zatne. Nedovolí, aby sa preňho manželstvo stalo väzením, no manželský vzťah, ktorý sa stal rutinou, dokáže znovu oživiť a urobiť ho príťažlivým. 
 

Rak

Rak podlieha mimoriadnemu vplyvu Mesiaca a ľudia narodení v tomto znamení sú citliví a často menia svoje názory. Pretože sú dosť nesamostatní, pociťujú potrebu oprieť sa o niekoho v dobrom i v zlom. Sú tvrdohlaví a neradi sa podriaďujú. Neradi pracujú pod dohľadom. Ich túžba po poznatkoch je zacielená skôr do minulosti, na druhej strane však majú sklon predvídať veci a udalosti, čo vyplýva z ich senzitívnych a mediálnych schopností. Nemožno sa čudovať, že ide o jemnocitných ľudí, ani tomu, že podnety na ich správanie vychádzajú z tajuplných pochodov v ich podvedomí. Časté zmeny nálady, umocňované neustále sa meniacimi životnými podmienkami ich unášajú v plynutí času ako trstinu vo vetre. Radi sa v duchu vracajú do minulosti, aby z nej načerpali impulzy pre život v prítomnosti. Majú radi luxus a prepych a aj ľudí vo svojom okolí posudzujú predovšetkým podľa zovňajšku. Vďaka dostatku fantázie a predstavivosti a vedia sa tešiť z ozajstného dobrodružstva. 
Podliehajú svojim nestálym náladám a tým zabraňujú iným, aby si o nich utvorili správny usudok. Oni sami sa však vedia prispôsobiť a pochopiť myšlienky iných ľudí. 
Sú ochotní podľahnúť zvodom každého druhu; od tých najnižších až po tie najvyššie. Nestálosť im komplikuje život, pretože musia ustavične rátať so vzostupmi a pádmi, so zmenami zamestnania. Vytrvalí vlastne vedia byť len tam, kde to zodpovedá ich ideálom; vtedy si to, čo dosiahli, vedia udržať.
Z času na čas bývajú nedôverčiví a opatrní, potom zasa bezstarostne veselí. Veľmi rýchlo v nich vzbĺkne zlosť, ale rýchlo zasa opadne. Sú zmierliví, pritom však diplomatickí a prefíkaní. Niekedy si utvoria názor prenáhlene, bez dostatočnej úvahy a overenia. Na jednej strane inklinujú k zmene zamestnania a k potulnému spôsobu života, na druhej lipnú na svojom domove a rodine. Potrebujú domov a pociťujú potrebu starať sa o niekoho, pomáhať mu. To svedčí o ich mäkkej povahe. Sú tolerantní a dobrosrdeční. Vyznačujú sa mnohostranným nadaním a schopnosťami, rýchlo chápu, sú filozoficky založení, citliví na rozličné osobné dojmy a vyslovene spoločenskí. Často menia priateľov, pretože im ťažko padne venovať svoje sympatie na dlhší čas jednej osobe; tak dochádza neraz k veľmi napätým nepriateľským vzťahom. Raci majú mnoho priateľov i nepriateľov, ktorí im sťažujú život. 
Muži-Raci sa zapletú do súdnych sporov, ktoré pre nich nedopadnú dobre. Sú vôbec vystavení nejednému nebezpečenstvu veľkých strát v dôsledku krádeží, nepozornosti v hre, ale aj v dôsledku milostného a manželského života a egoizmu svojich detí. 
Dlhšie cesty im môžu priniesť úspech a finančný prospech. 
Na prvý pohľad vyzerajú Raci mäkkí, senzibilní, prítulní a oddaní, ale nie je vôbec ľahké dirigovať ich. Vyznačujú sa veľkou ctižiadosťou, priam fanatickou zaťatosťou, veľkou silou vôle, útočnosťou, snaživosťou a cieľavedomosťou. 
Muž-Rak potrebuje oporu, istotu. Pre to, čo má preňho cenu, dokáže pracovat a šetriť ako málokto. Čo sa týka zamestnania, má Rak veľmi rozmanité sklony. 
Prednosť však dávajú slobodným povolaniam. 
Ľudia v znamení Raka potrebujú, aby ich niekto povzbudil, pochválil, dohovoril im. Pri nedostatočnom uznaní alebo v zlej pracovnej atmosfére duševne chátrajú. 
Muž-Rak ľahko upadne z veselého očakávania do melancholickej apatie. Dokáže flirtovať a pritom byť verný. Je občas precitlivelý, málo činorodý. Prežíva obdobia hlbokého pesimizmu, kedy by si mal uvedomiť, že i keď sa naňho niekto mračí, nemal by to hneď pokladat za osobnú urážku. Sily čerpá z rodinného prostredia a domova. Sú preňho životne dôležité. Má sklon preciťovať súcit, ale ho aj vzbudzovať, dokazovať svoju dobrotu a mať účasť na živote iných a to isté vyžadovať od nich vo vzťahu k svojej osobe; chápe druhých a chce byť sám pochopený. To ukazuje na jeho závislosť od druhých. Altruizmus je uňho často len skrytým egoizmom, ktorý je neraz horší než egoizmus otvorený. Človek narodený pod vplyvom Mesiaca môže inému po dlhé roky "obetavo" preukazovať dobro, niekedy sa dokonca nanútiť tak, že ho nemožno odmietnuť a odrazu žiada, aby mu dotyčný všetko vrátil aj s úrokmi. V skutočnosti človek-Rak nemôže nič darovať, môže len dávať, aby sa cítil tým, kto dáva; a musí žiadať vrátenie, aby si potvrdil svoje ego. Táto vlastnosť je typická hlavne pre ženy-Raky. 
Je to typický "materinský egoizmus". Najprv matka obetuje svojmu dieťaťu aj to posledné z lásky k nemu; táto "láska" je však pudovým citom, ktorý púta každú matku k dieťaťu, a neskôr požadovanie vrátenia tohto citu je opakom lásky, ktorá má dieťa ďalej pútať k matke. 
Žena-Rak si ctí tradície, je spätá s minulosťou svojej rodiny, rodu, predkov. Tento postoj vedie nevyhnutne k odmietaniu všetkého nového. Vyznačuje sa láskou k deťom každého veku. Niekedy je náladová, sentimentálna, nesamostatná a nevrlá. Sebaľutovanie zaťažuje jej vlastný duševný stav aj atmosféru v rodine. Ak nedokáže otvorene hovoriť o svojich problémoch, vyvolá len nezhody a konflikty. 
Ovšem napriek zvýšenej senzibilite a pôvabu sú ženy-Raky silné osobnosti. V každodennom živote sú praktické a realistické. Vedia dobre počítať, šetriť a rozmnožovať majetok. K svojim partnerom a dôverným priateľom sú veľmi kamarátske. V láske sú romantické, nežné, oddané a jemnocitné. Je v nich zakorenená túžba nechať sa hýčkať manželom alebo milencom. Pre ľudí, ktorých miluje, je žena-Rak schopná akejkoľvek obete. 
Ľudia narodení v znamení Raka potrebujú mať vždy pocit istoty a náklonnosti; nie sú radi sami. Potrebujú veľa lásky a srdečnosti. 

 

Lev

Ľudia narodení v znamení Leva stoja pod dominujúcim vplyvom Slnka, ktoré poznačuje celú ich povahu. Vyžaruje z nich silné sebavedomie a energia. Ukazujú svoju silu, sú sebaistí a málokedy sa mýlia. Vedia si získať vážnosť a dôveru, vo svojom okolí zastávajú vedúcu pozíciu, za čo vďačia svojej neúnavnosti. Pretože im nechýba odvaha a sila, dosiahnu vysoké životné ciele ľahšie ako iní. Ich túžba po prepychu a honosnosti, sklon vystavovať na obdiv svoje Ja a vôľa premieňať svet na svoj obraz a podobu nesie so sebou nebezpečenstvo, že precenia svoje sily a spadnú z dosiahnutej výšky. 
Sú to praktickí ľudia a ako takí si vytyčujú veľkorysé plány. Sú dobrosrdeční a v zlosti nikdy nevybuchujú. Aj keď sú vnútorne niekedy veľmi rozčúlení, nikdy to na sebe nedajú znať v styku s inými ľuďmi. Vedia sa ovládať a správajú sa prirodzene napriek pýche, ktorá by ich mohla robiť prísnymi a nepríjemnými. Nie sú závistliví, oveľa častejšie im závidia iní; voči svojim nepriateľom sú zhovievaví a veľkorysí - bolestných skúseností ich to však neušetrí. 
Vplyv Leva ich predurčuje vládnuť. Vďaka vnútornej rozhodnosti a neomylnosti i nezávislosti majú pevnú pôdu pod nohami. Jedine silou svojej osobnosti pôsobí muž-Lev sugestívne na masy, ktoré sa mu dobrovoľne podriaďujú, pretože podvedome pociťujú potrebu, aby ich niekto viedol. 
Od svojich blížnych vyžadujú ľudia v znamení Leva úctu a vážnosť. Ak sa chcú pomstiť, urobia to noblesne. Pri posudzovaní ľudí sa riadia srdcom, takisto vo svojom konani sa dajú viesť skôr citmi ako jasným úsudkom. Vďaka ich ohnivému temperamentu sú sexuálne veľmi aktívni a vnímaví a ženy, s ktorými sa stýkajú, ich veľmi rýchlo vzrušia. Často v nich blčia utajené vášne, ktoré sa však nepremenia na nízke pudy. Nedostatky a nebezpečenstvá, ktorým je vystavená ich povaha, spočívajú v tom, že by sa ich dobré vlastnosti mohli groteskne znetvoriť. Zahryznú sa do každej myšlienky a naplánujú si viac, než pri svojej netrpezlivosti dokážu vykonať. Sú vytrvalí vo svojich záujmoch, nie však v činoch. 
Každý Lev sa chce podieľať na úspechu, túži po kariére a uznaní. Niekedy úsilie dostať sa hore súvisí aj s takými vlastnosťami, ako je vystatovačnosť, namyslenosť a arogancia. Potom sa vážnosť stáva iba pózou, odvaha namyslenosťou, sebavedomie sebapreceňovaním, silné vodcovské schopnosti velikášstvom a aristokratické správanie povýšenosťou. Radi odhaľujú chyby svojich blížnych bez toho, aby to mysleli v zlom. Vedie ich k tomu snaha viac vedieť a lepšie konať. 
Nejeden muž-Lev dosiahol slávu a pocty, ale šťastie ho rýchlo opustilo. Mal by sa vyhýbať hazardným hrám a ľahkomyselnému rozhadzovaniu peňazí, ktoré najviac ohrozujú jeho majetok. Nemal by sa bezhlavo púšťať do pochybných cieľov a za každú cenu ich chcieť dosiahnuť, aj keď má k tomu sklon. 
Ľudia-Levy majú spravidla príjemné vystupovanie, správajú sa dôstojne, sebaisto a autoritatívne. Ich slová a pohyby sú uvážlivé, presvedčivé a vzbudzujú obdiv. Sú si vedomí svojho vplyvu na iných ľudí, ale sú aj zraniteľní. Cítia sa dotknutí, keď náležite neuznáte ich vedomosti, múdrosť a veľkorysosť. Ale keď im polichotíte, veľmi rýchlo sa zasa udobria. 
V profesionálnom živote muža-Leva vystupuje do popredia jeho túžba po úspechu, uznaní a poctách. Stavia si vysoké ciele a usiluje sa ich dosiahnuť. Jeho osobnosť si vyžaduje moc a dôstojné postavenie. 
Lev rád rozhoduje podľa vlastného uváženia, nerád sa drží pevne stanovených predpisov. Ľudí v znamení Leva často nachádzame v obchodníckych kruhoch, na úradoch, v štátnych službách, v trhovom hospodárstve ako samostatných podnikateľov alebo vedúcich podnikov. 
Ženy-Levy inklinujú k obchodníckym povolaniam, vedia riadiť kolektív. Veľký podiel žien pracuje v módnej oblasti, pri výrobe luxusného tovaru, zlatníckych výrobkov, dekorácií, v bytovej architektúre, kaderníckych a kozmetických salónoch. 
Muž-Lev je úprimný a otvorený. Je poriadkumilovný, činorodý, šíri okolo seba pokoj a väčšinou je stredobodom pozornosti. Láska a vášeň sú jeho slabou stránkou. Nikdy nie je ochotný deliť sa o svoju partnerku, musí patriť iba jemu. Samozrejme, vie byť aj dvorný, dobrotivý a ochotný pomôcť. Má rád slobodu a nezávislosť a je ctižiadostivý. Ovláda ho mocná túžba žiť podľa svojich predstáv a verí vo vlastné sily a schopnosti. Nemá veľký zmysel pre rodinný život; málokedy má deti alebo nežije spolu s nimi. V každom prípade však chce, aby ho blízki chválili a obdivovali. Lev-manžel je veľkodušný, optimistický, energický a priateľský, ale rodina sa mu musí prispôsobovať. Na peniazoch na domácnosť však nešetrí. Samoľúbosť je slabou stránkou jeho povahy. Energiu vynakladá len tam, kde sa mu to oplatí. Pre city druhých nemá veľké pochopenie, je zameraný viac sám na seba. U mužov-Levov badať výraznú túžbu po moci, ktorá môže pri určitej konštelácii hviezd prekročiť hranicu mocenských nárokov. 
Ženy-Levy sa takisto obklopujú prepychom a honosnou nádherou. Aj ony majú rady život, túžia po uznaní a obdive. Ich vystupovanie je sebavedomé, hrdé, extravagantné, ľahko sa však rozčúlia a niekedy sú lenivé. Keď všetko ide podľa ich predstáv, sú milé a optimistické. Keď sa im však nedarí, stávajú sa nespravodlivé. Majú rady pekné autá a krásne šaty. V spoločnosti rady udávajú tón. Vedia byť pokojné, povznesené a chladné, ale stačí malý neúspech a zmenia sa na vášnivé, zúrivé a panovačné levice. V láske je žena-Lev vášnivá, temperamentná, cieľavedomá. Priťahujú ju mladí muži, obvykle si vyberie toho najsilnejšieho a najpríťažlivejšieho. Považujú ju za ženu bez srdca, lebo len čo sa objaví nejaký nový zaujímavý uchádzač, bez všetkého opustí svojho doterajšieho priateľa. 

Panna

Typ Panny podlieha dominujúcemu vplyvu planéty Merkúr. To spôsobuje, že má veľmi blízko k prírode. 
Je to človek zrastený s pôdou. Túži po jednoduchom, skromnom, poetickom a tichom šťastí v ústraní. Tak, ako sa mení príroda, mení sa aj jeho nálada. Ľudia, s ktorými sa stýka, ho preto môžu považovať za náladového a popudlivého. Často prichádza o náklonnosť a stráca blízkych priateľov kritikou, ktorá sa ich môže citlivo dotknúť. Mnohé spory a rozpory vznikajú neraz z jeho viny, pretože sa rád mieša do záležitostí iných. Prísne posudzovanie ľudí, prehnaný sklon ku kritike a egoizmus mu môže veľmi uškodiť, pretože nikdy nehľadá chyby u seba, vždy len u druhých. On sám sa však cíti dotknutý a dobre myslené rady priateľov považuje za útok na svoju osobu. Spolunažívanie s inými ľuďmi je pre tento typ človeka dosť zložité. 
V zamestnaní sa sústreďuje predovšetkým na pozemské veci, čím ľahko stráca prehľad a zmysel pre rozdiely medzi vecami a ľuďmi. Ľahko sa rozptyľuje detailmi. Má síce pevnú vôľu, ale ľahko sa dá prehovoriť. Proti týmto vlastnostiam stoja vysoké kvality. Dokazuje to dobročinný, úslužný a dôveryhodný charakter, ktorý nie každý hneď odhalí. Svoje tajomstvá si prísne stráži. Pre ľudí, ktorí sú mu blízki, robí v prípade potreby viac, ako môže zdôvodniť sám pred sebou. 
Rozmýšľa aktívne, je bystrý a chápavý. Jeho vášne sú striedme a umiernené. Neprepadne ľahko zlosti, ale ak sa to stane, je veľmi ťažké upokojiť ho. Aj keď je väčšinou veľmi málovravný a utiahnutý, keď si niekoho obľúbi, vie byť veľmi úprimný a zhovorčivý a jeho slovám možno plne dôverovať. Sympatie a antipatie hrajú v jeho živote dôležitú úlohu. 
Vďaka svojim schopnostiam to v živote môže dotiahnuť ďaleko. Boj o získanie zodpovedajúceho postavenia je častý a prudký. 
Vládca znamenia Merkúr tlmí city. Typický muž-Panna sa nepustí do hazardných hier alebo špekulácií. Plánuje, ráta, kalkuluje, vedie si záznamy o najrôznejších veciach. 
Tento typ je vždy ochotný vzdelávať sa, rozširovať svoje vedomosti, aby bol o všetkom informovaný a vedel diskutovať aj o najnovších výdobytkoch vedy vecne a rozumne. Má preto rozsiahle vedomosti a rád a veľmi schopne ich odovzdáva druhým, či už slovne, alebo v písomnej forme; na oboje má skvelú vyjadrovaciu schopnosť a nadanie. Vie obratne a duchaplne argumentovať a keď sa zasadzuje pre alebo proti niečomu, počína si veľmi presvedčivo. Pri práci sa opiera o svoj vrodený intelekt a všetky city vedome "vypína". Snaží sa získať nezvratné dôkazy logickou argumentáciou, kombinačnou schopnosťou a jasnou definíciou pojmov, dôslednou metodikou a neomylným pohľadom na dokázateľné fakty. 
Ľudia-Panny sa vyznačujú výbornou pamäťou, čo im umožňuje hocikedy zhromaždiť zdrvujúce množstvo argumentov na základe svojich obsiahlych vedomostí. Takýto človek je rodeným vedátorom, pracuje čisto racionálne, neprihliada na city ani nepodlieha svetonázorovým, etickým či morálnym stanoviskám. 
Vyhovuje mu povolanie lekára, farmaceuta, odborného technika, humanitného vedca, právnika, obchodníka, predavača, schopného robiť reklamu svojmu tovaru. Muži-Panny sú schopní technici, remeselníci, jemní mechanici, hodinári, záhradníci, chovatelia, poľnohospodári. Ženy-Panny sa hodia za modistky, módne návrhárky, krajčírky, sestry alebo ošetrovateľky. 
Väčšina predstaviteľov oboch pohlaví pracuje v obchode a vyhľadávané sú tiež miesta pri počítačoch a elektronickom spracovaní dát. 
Muž-Panna nebude pre svoj neúplný citový život a triezvosť nikdy úspešným milovníkom, tým menej, že nikdy nekoná intuitívne a všetko, teda aj lásku sa snaží zaškatuľkovať do svojej schémy usporiadania sveta. Erotické experimenty, odovzdanie sa prežívanej chvíli sú pojmy, ktoré sú mu celkom cudzie. Väčšinou hrá v jeho vzťahu k partnerke väčšiu úlohu záujem ako vášeň. V mladosti často vedie veľmi striedmy spôsob života a po celý život si uchováva skeptický postoj k erotike. Pikantným vtipom a rozhovorom nerozumie a pre veľkorysosť v erotickej oblasti nemá pochopenie. 
Je veľmi poriadkumilovný, praktický, šikovný a bystrý. Má svoje vlastné organizačné metódy a vlohy riešiť a objasňovať zložité problémy. 
Nenávidí rozlet fantázie. Je to dobrý úradník, prípadne vie vylepšovať už existujúce, nie je však tvorivý typ. Jeho schopnosti ho vynesú na vysokú priečku rebríčka v povolaní, no úspech sa nedostaví ľahko. Muž-Panna je zaťažený pocitom zodpovednosti a trpí mučeníckym komplexom. 
Mohol by pokojne zostať starým mládencom a znášal by to bez veľkých sklamaní. Nie bez príčiny je toľko starých mládencov v tomto znamení. V podstate je muž-Panna realista, plánovitý človek, ktorý si cení metodickosť. Pri vrodenom sklone k presnosti lipne niekedy až prehnane na číslach a detailoch a pritom stráca zmysel pre celok.
Žena-Panna šíri okolo seba atmosféru čistoty a nevinnosti, z ktorej sa napokon vykľuje bezcitné pokrytectvo, keďže hlása veľmi prísnu morálku. Teší sa úspechom u druhého pohlavia a tiež s mužmi veselo koketuje; ak sa však nápadník pokúša vyvodiť z jej správania dôsledky, chladne ho odmietne. Sexuálna frigidita hrá v jej živote významnú úlohu a štatistiky dokazujú, že percento frigidných žien v znamení Panny je veľmi vysoké. Na obranu týchto žien však treba povedať, že je to niekedy vina mužov, ktorí nemajú dosť skúseností na to, aby prebudili svoju chladnú partnerku zo spánku Šípkovej Ruženky. Čiastočne jej však aj vlastné zdôrazňovanie svojej osoby bráni úplne sa oddať partnerovi. Žena-Panna je priateľská, priam staromódne ženská, má šikovné ruky a vynachádzavý um. V podstate sú ženy-Panny veľmi hanblivé, ale poznajú všetky ženské úskoky a zbrane. Sklamania im hneď odvahu nevezmú. Podieľajú sa na starostiach svojho partnera, sú puntičkárske, ale vedia byť aj najdobrotivejšími a milými manželkami. Pokojnou odvahou a hlbokým pocitom zodpovednosti držia pokope veľké rodiny. 

Váhy

Váhy sú pod dominujúcim vplyvom Venuše. To im dodáva vľúdnosť a čestnosť. Ich dobrosrdečnosť zachádza tak ďaleko, že sú ochotní dať aj posledné a nečakať odmenu. Peniaze pre nich veľa neznamenajú. Sú založení vyslovene sociálne, sú otvorení a priami, nesmierne vnímaví, vedia sa vcítiť do duševného stavu iných, šikovne riešiť rozpory a zmierňovať napäté situácie. Obzvlášť im na to dáva predpoklady okolnosť, že na jednej strane chcú chápať život citovo, na druhej uvedomele, vo všetkých jeho formách. Tak sa z nich stávajú ochrancovia a strážcovia cesty života, vnútorne vyrovnaní, pričom duševné poryvy narúšajú túto rovnováhu a môžu spôsobiť vrcholnú radosť, ale aj žiaľ. 
Ľudia s týmito vlastnosťami často prepadajú melanchólii; citia sa dobre iba v harmonickom prostredí; vplyv Venuše ich robí vnímavými na vnútornú i vonkajšiu krásu. V styku s ľuďmi sú maximálne zdvorilí, jemnocitní a taktní. 
Hodia sa obzvlášť na sprostredkovateľov a na mierové rokovania. Vo svojich dedukciách sú nerozhodní; aj keď majú silnú vôľu, nestačia držať krok so všetkými nárokmi, ktoré sa na nich kladú. Chýba im činorodosť a neraz sa len ťažko presadzujú. Tento nedostatok nahrádza múdrosť, obratnosť a diplomacia. 
Duša človeka narodeného v znamení Váh je schopná hlbokého citu. Jeho vášne sú prudké, ale čestné. Zmysel pre realitu, schopnosť držať sa skutočnosti a faktov sa prejavuje v oboch smeroch - v duševnom i materiálnom. 
Títo ľudia sa vyznačujú duševnou čulosťou, zmyslom pre spravodlivosť a neobyčajnou pozorovacou schopnosťou. Otvorenosť a pravdymilovnosť im často spôsobuje újmu. V podstate je človek v znamení Váh estétom. Hľadá spojenie, naplnenie života vo zväzku s milujúcim, chápavým partnerom; ale jeho oddanosť nie je dosť hlboká. Láskavosť a pôvab, ktoré z neho vyžarujú, očarúva a aj on hľadá očarenie láskou druhých. Avšak pre svoju citovú nestálosť nie je schopný zviazať svoj osud s iným človekom; je ako motýľ, ktorý lieta z jedného kvetu na druhý, krajší. Jeho zmysel pre krásu a oddávanie sa svetským radostiam robí z ľudi ovládaných Venušou vyslovene zmyslových ľudí, pretože zmysly sú jediným nástrojom, pomocou ktorého dokážu v plnej miere vnímať krásu života. 
Pri nepriaznivej konštelácii hviezd sa u týchto ľudí pejavuje ľahkomyselnosť, koketnosť a povrchnosť. 
Človek-Váhy vychutnáva krásu prírody, nádheru krajiny, spev vtákov, pôvab pohybu, dráždivú zmyselnosť tela. 
Samotu znáša ťažko. Potrebuje osobný kontakt. V spoločenskom styku je uhladený a taktne vie preklenúť vznikajúce nezhody. Rýchlo nadväzuje kontakt a vzájomné sympatie, jeho vystupovanie je obratné. Celé jeho správanie je uvoľnené, elegantné, graciózne a neobyčajne šarmantné. Jeho túžba po spoločenskom uznaní a úspechu je silná. Ignorovanie jeho osoby ho uráža a zraňuje. 
Typické povolania ľudí-Váh nachádzame v oblasti umenia a všade tam, kde sa vyžaduje dobrý vkus. Pritom uprednostňujú vzletnosť, jasné tóny a živé farby. Vyhovuje im veľkorozmerové, dekoratívne umenie, plagátová tvorba, vnútorná architektúra, stenové závesy, slávnostné dekorácie, scénografia, réžia a herectvo, balet, spoločenský tanec, ale aj športy, pri ktorých je potrebná súhra s kolektívom. Majú vlohy aj pre sociálnu činnosť. Zmysel pre rovnováhu a kombinačné schopnosti pri výpočtoch sú prednosťou pri riešení technických konštrukcií, strategickom plánovaní a pri veľkoobchode. Sú však aj výborní advokáti, sudcovia a učitelia. 
Muž-Váhy túži po harmónii a spravodlivosti. Je starostlivý, spravodlivý a čestný v práci i rodinnom živote. Snaží sa o vyváženosť, premosťuje rozpory, zjednocuje názory. Ľahko sa dá podľahnúť jeho šarmu. Vo svojej podstate je síce náladový, ale jeho úsmev si stále znovu podmaňuje srdcia žien. 
Milostný vzťah s partnerom v znamení Váh nie je vždy jednoduchý, lebo jeho láska nemá dlhé trvanie. Má ako každý človek dobré a zlé dni. Čo však absolútne neznáša, je nuda. Má rád prepych, pohodlie a všetko, čo je krásne. Jeho milostné nadanie je veľké. V erotike hľadá mnohorakosť foriem, experimenty a zmeny. Muž v znamení Váh vie len ťažko žiť sám, tak veľká je jeho príchylnosť k ženám. Je nanajvýš jemnocitný a to isté očakáva aj od svojej partnerky. Tam, kde ho raz odmietli, sa sám stiahne a stáva sa chladným a uzavretým. 
V ťažkých životných zápasoch je tento muž niekedy priveľmi mäkký. Chýba mu sila presadiť sa. Často využívajú jeho veľkodušnosť. Jeho mottom je "žiť a nechať žiť. 
Ženy-Váhy sú podmanivo milé a prispôsobivé. Sú útle, štíhle a vyslovene ženské. Ich chôdza je pružná a rytmická. Sú nesmierne šarmantné a priťahujú mužov ako svetlo mole; navyše majú eleganciu a uhladenosť veľkej dámy; no niekedy pôsobia chladne a utiahnuto. Sú dokonalými milenkami, sú eroticky príťažlivé. Sú sebavedomé a teší ich, keď ich obdivujú. Ich manželská vernosť je často ohrozená. Ak ju k partnerovi neviaže hlboká láska, vedie neraz pestrý milostný život, v ktorom hrá flirt veľkú úlohu. 
Neznáša nespravodlivosť a hádky, rada by šírila okolo seba pokoj a harmóniu. Chce byť milovaná, chránená, láskaná, hýčkaná, zbožňovaná a sexuálne príťažlivá. 
Ženy-Váhy inštinktívne vedia, že ich šarm priťahuje mužov. Pohrávajú sa s láskou a často pritom nevedia, kedy je to len hra a kedy vážna vec. Pretože sa nikdy neviažu, neľútostne dokážu odhodiť milostný vzťah ako obnosené šaty. Môžu však natrafiť na muža, ktorý zviťazí nad ich nerozhodnosťou a nestálosťou. Potom už myslia len na neho. Ich telo a duša sú hlboko späté s partnerom. Sú uvoľnené, vyrovnané a veľmi prístupné sexuálnym podnetom. 
Ženy-Váhy milujú svoje deti, no na prvom mieste je pre ne vždy manžel. Vrodená príťažlivosť žien-Váh sa tešila pozornosti už v staroveku. V láske však rovnako zaváži radosť i sklamanie; neraz vytryskne slza radosti či žiaľu, pretože to tak chce osud. 

Škorpión

Človek v znamení Škorpióna je pod vplyvom tajomnej planéty Pluto. Niekedy sa ľudia viditeľne odtiahnu, ked niekto povie, že sa narodil v znamení Škorpióna - buď s nefalšovaným strachom, alebo s posvätnou úctou a rešpektom. Niekedy sa ozve aj smiech, ktorý sa nepochybne týka legendárnej náruživosti Škorpiónov. Tých však taká reakcia na ich znamenie otravuje. Kto by sa im divil? Ale je predsa pravda, že sú bezohľadní a nebezpeční, nie? 
Nie vždy. Záleží na okolnostiach. 
Pozrite sa do jeho očí. Môžu byť zelené, modré, hnedé alebo čierne, ale budú Vás prebodávať s hypnotickou intenzitou. Vo väčšine ľudí vzbudzuje uprený pohľad Škorpióna nervozitu, alebo sa cítia nesvoji. Toto je spoľahlivá identifikácia osoby ovládanej Plutom. Škorpióni do Vás nemilosrdne zapichnú pohľad, akoby prenikali do Vašej duše. Čo aj robia. Keď hovoria, ich tón je zamatovo hebký a zastrený, alebo naopak úsečný, ich reč je pomalá a a rytmická, alebo rýchla a staccato, ale to čo povedia, nie je nikdy skromné sebazapieranie. Škorpión má totálne ego. Vie, čo je a čo nie je a nič, čo si myslí ktokoľvek iný, toto vedomie nezmení. Urážky sa od neho odrazia a komplimenty s ním nehnú ani o milimeter. Nepotrebuje nikoho, aby mu vykladal o jeho ctnostiach a nectnostiach. V najlepšom prípade bude s Vaším hodnotením chladne súhlasiť, v najhoršom bude mať pochybnosti o Vašich motívoch. 
Väčšina Škorpiónov sú fyzicky silní jedinci. Každého Škorpióna prezrádza elektrizujúca vitalita a akokoľvek sa snaží byť tichý a nenápadný, túto mocnú životnú silu nemôže nikdy celkom zakryť. Väčšina Škorpiónov má tmavé vlasy a oči, ale nemôžeme prehliadnuť ani mrazivo chladné blonďavé typy. Ovšem aj tí sú mraziví len na povrchu. Vonkajšia vyrovnanosť len maskuje vriacu povahu vovnútri. Pretože akokoľvek sú Škorpiónove emócie rozorvané, málokedy uvidíte ich odraz v ich nehybnej tvári. Títo ľudia hrdo a vedomo cvičia neprítomný výraz. Rozkážu črtám svojej tváre, aby ostali pevné a oni poslúchnu - neodvážili by sa neposlúchnuť Škorpióna. Telo poslúcha príkazy rovnako ako tvár. Škorpión sebou málokedy trhne alebo robi nervózne pohyby. Nikdy sebou netrhne rozpakmi, ani sa nenafúkne pýchou. Vždy svoje reakcie obmedzuje na minimum, pretože ovláda umenie neúnavne skúmať Vašu povahu a motívy, ale sám ostať nepreniknuteľný - a je na to odborník. Existuje aj zvláštny druh Škorpióna, ktorý sa pohybuje a hovorí dosť rýchlo a zdá sa byť otvorený a priateľský. Tým však s Vami len hrá hru. Vovnútri je rovnako húževnatý a odhodlaný ako typickejší, vyrovnanejší Škorpióni. Možno je dokonca aj trochu nebezpečnejší, pretože jeho maska je dokonalejšia a ľahšie Vás oklame. Ak si myslíte, že je tento typ neškodný, môžete mať čoskoro problémy. U všetkých Škorpiónov sa majte na pozore. Nie sú zlí, ale nie sú to žiadni slabosi ani naivky. Niektorí Škorpióni, ktorí si uvedomujú, že ich oči prezrádzajú vnútornú intenzitu, nosia často čierne okuliare, dokonca aj večer alebo v noci. 
Ak pred Škorpiónom poznamenáte, že má veľký talent, nezúčastnene odpovie:"Áno, ja viem." Ak ho požiadate o nejakú službu, odpoveď bude rovnako jednoduchá:"Áno, samozrejme." alebo "Nie, nemôžem to urobiť." 
Ak ste citliví, nežiadajte Škorpióna o radu alebo názor, lebo budete počuť krutú pravdu. Spýtali ste sa - odpovedal Vám. Škorpión nikdy nebude nikoho chváliť, aby si získal spojenca. Pochlebovanie a lichotenie je pod jeho úroveň. Keď Vám povie niečo pekné, môžete si byť istí, že je to úprimné a že to myslí vážne. Ak povie, že máte dobrý hlas, pokojne sa môžete zúčastniť konkurzu do Metropolitnej opery. Dokonca Vám pomôže odstrániť pár balvanov z cesty. Neverte všetkému, čo počujete o Škorpiónovom sebectve. Namiesto toho si počúvnite niektorých vďačných ľudí, ktorým sa dostalo jeho múdrych rád a štedrosti. Škorpión priťahuje buď neskonale verných a oddaných obdivovateľov, alebo závistlivých a záštiplných nepriateľov. Ale aj nepriatelia k nemu majú nevrlý rešpekt a dávajú si pozor, aby sa mu otvorene nepostavili. Príklady niektorých, ktorí to urobili, sú stále živé a plné bolestnej pripomienky, že útok na Škorpióna a jeho planétu Pluto si vyžaduje najvyššiu opatrnosť. Nezabúdajte, že Pluto riadi jadrovú energiu. 
Typickí Škorpióni sa ničoho nezľaknú. V boji vedú svojich vojakov tvárou v tvár smrti bez jediného záchvevu. Dokonca aj priemerný Škorpión mužského či ženského pohlavia statočne čelí všetkému od fyzickej bolesti a chudoby po výsmech a neúspech s hrdým opovrhovaním a absolútnou dôverou vo svoju vrodenú schopnosť prečkať akúkoľvek ranu osudu. Škorpión nikdy neupadne natoľko do spárov trpkej depresie, aby úplne stratil Plutonovu silu. 
Škorpión je neobyčajne loajálny k svojim priateľom."Veľká láska nepozná žiadneho iného človeka, ktorý by položil život za svojich priateľov." Niektorí z nich toto činia doslova - pre priateľov, príbuzných a milovaných, v boji alebo v kríze. Vojak v tomto znamení okamžite a inštinktívne odtiahne priateľa do bezpečia napriek dažďu guliek. Hasič obetuje život, aby zachránil dieťa z horiaceho domu. Niekedy sa zdá, že títo ľudia vedome vyhľadávajú nebezpečenstvo a násilie, aby si pri ňom vyskúšali svoju silu.
Škorpión nikdy nezabudne na Váš darček alebo láskavosť a bohato ju odmení. Ale takisto nezabudne na urážku alebo nespravodlivosť; ovšem môže reagovať rôznymi spôsobmi. Škorpión-orol svojho nepriateľa rozdrví, aby dostal príučku a nabudúce svoj čin neopakoval. Vyhrá a porazeného zanechá svojmu osudu a sám si ide svojou cestou. Nebezpečný nočný Škorpión najprv bodne, potom plánuje zničenie nepriateľa a potom bodne znovu. Neuspokojí sa s obyčajným vyrovnaním skóre. Musí protivníka totálne zničiť, alebo ho aspoň premôcť. Typický Škorpión prebdie noci premýšľaním, ako nepriateľovi oplatiť zlý čin. Pokiaľ mu sused úmyselne poškriabe blatník auta, Škorpión mu na druhý deň poškriabe obidva blatníky a ako prídavok mu možno naschvál prejde úhľadne zastrihnutý živý plot. Týmto Škorpiónom málokedy stačí dať svojim nepriateľom jednoduchú lekciu. Ovšem u Škorpiónov - tzv.šedých jašteríc má pomsta formu roky živenej trpkosti, ktorá nevyhnutne spôsobuje hlbokú melanchóliu alebo skutočnú fyzickú nemoc. Škorpiónova nevyjadrená zášť sa s fatálnou určitosťou premení v jed. Pokiaľ ju dá najavo, môže zase trpieť pocitom viny, pretože bodajúci sa Škorpión neubližuje bezbranným, keď je všetko vypovedané a vyriešené. Preto by sa táto zášť nemala obracať ani dovnútra ani von, ale mala by sa premáhať tak, že Škorpión vzhliadne a zabudne - ako orol - a nikdy sa nebude ohliadať naspäť v hneve a odplate. 
Škorpiónovo zdravie je typické pre jeho povahu. Títo ľudia môžu zničiť svoje telo excesmi, melanchóliou alebo ťažkou prácou. Ale tiež sa môžu silou vôle dostať z kritickej choroby. Tak mocná je Plutonova sila. Málokedy sú chorí, ale ak áno, je to spravidla vážne. Najlepším liekom je dlhý odpočinok a zmena postoja, kedy hlodajúcu zášť vystrieda pokojná zmierlivosť. Nedokážu sa však celkom od všetkého oslobodiť a samozrejme vedia viac než doktor a všetky sestry. 
Škorpión sa hlboko zaujíma o podstatu života, je neobyčajne zvedavý ohľadom všetkých fáz života a smrti, vášnivo sa zaoberá sexom a silne ho ovláda túžba reformovať. Napriek tomu je hrdinský, oddaný rodinným a milostným zväzkom a je láskavým ochrancom detí a utlačovaných. Môže byť svätý alebo hriešnik, môže experimentovať s najtemnejšími mystériami alebo zlorečiť hriechu a dekadencii. Nech si vylieva city z kazateľne, na obchodnej schôdzke alebo na javisku, jeho hypnotický prejav prenikne publikom, ktoré doslova ochromí alebo celkom premení. Je to skutočne desivé. Dokonca aj keď Škorpión načas pripustí, aby ho zatrpklosť, alkohol alebo melanchólia stiahli do špiny, môžete sa staviť o Váš starý výtlačok Danteho "Pekla", že keď ho ostatní povaľači uvidia prichádzať, uvoľnia mu cestu. 
Ľudia v tomto znamení neobyčajne lipnú na veciach, o ktorých sú presvedčení, že im patria; vrátane úspechu, i keď ich ambície nie sú nikdy očividné. Ticho čakajú na svoju príležitosť k vzostupu; zatiaľ čo slúžia iným s vedomím, že majú na viac. Získavajú kontrolu pomaly, ale iste. Škorpión dokáže robiť všetko, čo si uzmyslí. Pokiaľ to skutočne chce, nie je to už len sen. Temná, magická a záhadná sila Plutonova premení túžbu v skutočnosť pomocou chladného, opatrného a pevného zámeru. 
Škorpión sa narodil s vedomím tajomstva života a smrti a so schopnosťou podrobiť si oboje, pokiaľ sa k tomu rozhodne. A astrológia mu neustále radí, že "musí vedieť, že vie". Jeho geniálnu myseľ fascinujú dávne záhady. S jeho ohromného súcítenia s ľudskou povahou vyrastá vynikajúci detektív, skladateľ skvelých hudobných diel, literatúra, ktorá má hĺbku a trvalosť alebo herec, ktorý vyžaruje neobyčajnú dramatickú intenzitu. Niekedy žije Škorpión sám, blízko mora, silný a mlčanlivý ako príliv. Niekedy tvárou v tvár verejnosti, nosí masku chladnej rezervovanosti a sebaovládania, aby skryl vášnivú túžbu zvíťaziť. Môže byť politik, filmová hviezda alebo barman, ale vždy sa mu podarí predčiť konkurentov. A toho všetkého docieli s takou ľahkosťou, že sa to bude zdať skôr ako zásah osudu než jeho silná vôľa. 
Jedným z najpodivnejších astrologických javov je smrť príbuzného v rodine rok pred alebo po narodení Škorpióna. A keď zomrie Škorpión, rok pred alebo po jeho smrti dôjde v rodine k narodeniu nového člena. Na 90% toto funguje. Symbolom Pluta je trimfálny Fénix, ktorý vzlieta z vlastného popola a Škorpión stelesňuje vzkriesenie z hrobu. Ako zo šedých jašteríc, tak z nočných škorpiónov sa môžu stať hrdí orlovia, aj keď nikdy neodhalia tajomstvo svojej mágie. Nemá cenu sa vypytovať - Škorpión Vám to nikdy nepovie. Ale pozná večnú pravdu kruhu obsiahnutého v symbolickej nule. 
ˇŽeny-Škorpiónky opovrhujú ženami, ktoré neuspejú v roli milenky, manželky a matky. Držia na uzde svoju túžbu dominovať, zatiaľ čo geniálne predvádzajú svoju ženskosť. Robia to s oveľa väčšou rafinovanosťou než iné ženy. Napriek silnému individualizmu nechajú svojho muža mať hlavné slovo. Namiesto aby ho zatienili svojou silou a energiou, využijú svoj talent, aby mu pomohli dosiahnuť vytýčených cieľov. 
Žena-Škorpión je neuveriteľne loajálna k tým, ktorí sú silní a zaslúžia si to, ale slabosi nebudú nikdy hodní ani jej pohľadu. Jej dôstojnosť vo vzťahu k ľuďom môže navodzovať dojem, že je nadradená a snobská. Svojím spôsobom je, pretože praktikuje svoj osobný kastovný systém. Všetci Škorpióni sú v priateľstve nesmierne vyberaví. Tých, ktorí za to stoja, si udržia po celý život, zatiaľ čo povrchných a obyčajných ľudí zmrazia. 
Tieto ženy vás niekedy takmer utopia vo svojej vášni pre život, ale v skutočnej búrke bude ich chladný rozum a oceľová sila fungovať ako záchranný pás. Napriek podivnému magnetickému pôsobeniu sa na vás jej pôsobivé oči budú pozerať vždy úprimne a to aj vo chvíli, kedy je ľudským chápaním nedostihnuteľná. Je možno trochu nebezpečná, ale bezpochyby vzrušujúca. 
Muž-Škorpión Vás zmätie svojimi duálnymi rysmi - vášňou a rozumom. Je majster oboch; intelekt a emócie ho ovládajú rovnakou mierou.Škorpión je viac než inteligentný. Je to vysoko vyvinutý exemplár, hlboko filozofický, ktorý sa zaoberá tajomstvom existencie a priblíži sa k poznaniu odpovede. Existujú Škorpióni, ktorí dokážu viesť sparťanský život v holej miestnosti a odopierajú si akékoľvek pohodlie, ale pravá povaha tohto znamenia je senzualistická. Normálne sa Škorpión obklopuje prepychom. Má sklon k hojnosti jedla, drog, pitia a - lásky. Láska ho nikdy nedesí, neudivuje ani ho nezastihne nepripraveného. Je na ňu zariadený a verí si. Títo muži však majú výbušnú povahu, ktorá dokáže spôsobiť ranu na celý život. Keď Škorpión udrie svojím smrteľne jedovatým chvostom, bodnutie je silné. Nielen že rád vyhráva, on vyhrať musí. Keď prehrá, niečo v ňom umrie. Napriek tomu - a to je zvláštne - sa Škorpión obvykle chová čestne. Zaujímavá skúsenosť je vidieť Škorpióna, ako zvláda nepriazeň osudu. Zatiaľ čo iní nadávajú alebo sa nervovo zrútia, on je na vrchole síl a guráže. Málokedy sa užiera závisťou a nikdy sa nevyžíva v sebaľútosti. Postaví sa problémom tvárou v tvár. Či ich prekoná? Ale samozrejme. K tomu je predsa od narodenia predurčený. 
Jedna vec môže trochu desiť a vyžaduje odvahu. Škorpión miluje záhady a neexistuje jediná, ktorú by nerozlúštil. Pretože večná ženská záhadnosť je najúčinnejšou obranou každej ženy, môže sa pri tomto mužovi cítiť zraniteľná. Keď ju začne skúmať tými žhavými očami a prenikavými otázkami, žiadne tajomstvo jej neostane. Taktiež má vysoké nároky a priateľov si nevyberá náhodne. Musia sa mu vyrovnať. 
Ak dôjde na žiarlivosť, musia byť ženy pri mužovi-Škorpiónovi veľmi opatrné. Ak mu dáte len nepatrný dôvod k žiarlivosti, mohol by vybuchnúť ako sopka a pokiaľ mu niekedy dáte skutočný dôvod na podozrenie, ste ohromne statočná žena. Ale svoju žiarlivosť na muža-Škorpióna môžete pokojne zamknúť do truhly. Ak skutočne miluje, je verný a nikdy nezahodí skutočnú lásku kvôli fyzickej promiskuite. Ak flirtuje s inou ženou, cvičí si na nej len svoje hypnotické umenie. Iným ženám sa sice zdá veľmi príťažlivý, ale ak je niekto natoľko silný, aby odolal ich neustálym lichôtkam a pokušeniu, tak je to práve Škorpión. 
Muž-Škorpión nikdy nedovolí žene, aby mu diktovala, čo má robiť. Napriek tomu bude k žene, ktorá mu skutočne rozumie, nežný, chápavý, ohľaduplný a oplatí jej vernosť takým druhom lásky, o akom iné ženy len čítajú alebo po nej túžia. Akonáhle raz oheň vzplanie a tento muž sa rozhodne že Vás chce, moc Vám nepomôže pokúšať sa mu odolať. Pod jeho hypnotickým vplyvom všetky Vaše úmysly skrachujú. Magnetizmus mužských Škorpiónov je skoro hmatateľný. Spáli Vás, len keď ste precitlivelá a horľavá. Ak ste trpezlivá a silná, bude to ako dotyk chladného mramoru. Vydržia s ním len mimoriadne ženy. Len odvážna žena dokáže letieť s orlom a nezrútiť sa. Ale tiež uvidí obzory, ktoré bojazlivé ženy nikdy neuvidia. Výbušná vášeň Plutonova má sýtu, tmavočervenú farbu, avšak Škorpiónova oceľ sa kalí v peci s neznesiteľnou teplotou, kým sa nevynorí chladná a zamatovo hebká - a dosť silná, aby ovládla deväť duchovných ohňov Škorpiónovej múdrosti. 

Strelec

Znameniu Strelca dominuje šťastná, optimistická a silná planéta Jupiter. Títo ľudia majú úprimný, spokojný výraz, ktorý inšpiruje priateľstvo a výmenu skúseností a rýchle pohyby (aj keď možno objavíte niekoľko Strelcov, ktorí sa pohybujú pomaly a rozvážne). Často však robia rozmáchle gestá, ktoré pôsobia dramaticky a energicky. Ich oči sú jasné a bystré a blýskajú sa v nich iskričky sviežeho humoru. Strelci sú obvykle neposední. Neradi kľudne stoja alebo sedia. Sú na prvý pohľad nápadní, hlavne zjavnou sebaistotou a opovrhovaním konvenciami. Pri chôdzi vyzerajú, akoby sa skutočne hnali za nejakým cieľom. Nič ich nezastaví ani nezneistí. 
Často Strelca prvýkrát uvidíte na koni alebo venčiť psa. Vášnivo milujú zvieratá. 
Ľudia pod vplyvom Jupitera sa obvykle neboja ničoho. Typického Strelca priťahuje nebezpečenstvo - v športe, v práci alebo koníčku. Riziko ho vzrušuje a provokuje. Miluje rýchlosť, rýchle autá, lietadlá a dokonca aj horské dráhy ho magneticky priťahujú. Nebojácni piloti, ktorí testujú nové stroje, sú veľmi často Strelci. Máločo poteší týchto ľudí viac než únik pred nebezpečenstvom o vlások - fyzický aj citový. Nezastavia sa pred ničím. 
Medzi legendárnou úprimnosťou Strelca a brutálnou pravdou Škorpióna je rozdiel. Škorpión si je pri vyslovení pravdy úplne vedomý jej účinku, ale napriek tomu odmieta akýkoľvek kompromis. Strelec naopak nemá poňatie, aký bude účinok jeho nutkania byť úprimným. Škorpióna nehryzie svedomie ohľadom rán, ktoré jeho výroky spôsobili. Preňho je pravda pravdou a pokiaľ ju nemôžete uniesť, nemali ste si o ňu povedať. Keď však Strelec zistí, že sa vás skutočne dotkol, je zdrvený vlastným nedostatkom ohľaduplnosti. 
U Strelca doslova platí "čo na srdci, to na jazyku". Je rovnako priamy a úprimný ako šesťročné dieťa. Málo ľudí sa dokáže na Strelca dlho hnevať, pretože Strelcom viditeľne chýba zlý úmysel. 
Väčšina Strelcov si úprimne želá rozveseliť svoje okolie. Aspoň sa o to snažia. Ľudia v tomto znamení tiež dokážu múdro poradiť, ak máte čas rozoberať ich stanovisko. Strelec je ohňové znamenie, takže sú to ľudia väčšinou extrovertní, zhovorčiví. Existuje pár veľmi hanblivých a bojácnych Strelcov, ale aj tí sú plní originálnych nápadov. Práve tichí, čudácki Strelci, ktorí sa držia v ústraní, majú tie najfantastickejšie sny a mieria k najvyšším cieľom. Či už je Strelec introvert alebo extrovert, v jadre je výborný organizátor a reklamný agent. Ten vzácny typ, ktorý toho veľa nenahovorí, možno plánuje niečo skutočne úžasného, s čim sa vytasi pred nič netušiacim svetom. Aj keď má jazyk v kľude, mozog mu pracuje na plné obrátky. 
Väčšinu času je typický Strelec šťastný a spoločenský, ale obvyklý je u neho odpor proti autorite a strnulej, konvenčnej spoločnosti. Strelec nikdy neuteká z boja ani nevolá o pomoc. 
Ženy-Strelci môžu náhle zmeniť svoje obvykle prijemné chovanie a spustiť slovný príval bez akýchkoľvek servítkov, ktorý odkáže rušiteľa do patričných medzí. Muži použijú ako zbrane päste a výsmech. Osoba, ktorá hrubo urazila Strelca sa často ocitne rozplácnutá na chodníku a diví sa, odkiaľ prišiel ten náklaďák. 
Hrdí a smelí Strelci neznesú obvinenia z nepoctivosti. Nespravodlivé obvinenie v nich vzbudí spravodlivé rozhorčenie, ale po obzvlášť zúrivom výpade cítia výčitky a snažia sa zmieriť. Urobia vám taký monokel na oku, že skončíte v nemocnici, ale ďalší deň vás zasypú kvetmi a súcitom. Strelec obvykle najprv jedná a hovorí a až potom zvažuje následky. 
Mnohí Strelci vyhľadávajú javisko. Showbusiness je plný Strelcov. 
Strelec miluje cestovanie. Obvykle má aspoň jeden kufor zbalený a pripravený pre okamžité použitie. 
U typického statočného a optimistického Strelca si vždy všimnete niečo detské. Odmieta sa zmieriť s vážnosťou života, aj keď niektorí sa v starších rokoch dopracujú k zodpovednosti s až obdivuhodnou svedomitosťou. Ale nikdy nie sú s týmto bremenom skutočne šťastní. Ich povaha sa bráni akémukoľvek obmedzeniu, čo môže privodiť aj vážnu nemoc. Pokiaľ to prežijú spolu s prílišným trieštením energie, budú žiť dlho ako Metuzalem. Väčšina Strelcov si zachová svoje vlohy - neskôr vycibrené vekom - až do konca. 
Láska k športu môže viesť k úrazom v dôsledku prehnanej aktivity. Ani v nemocnici nevydržia v posteli dlhšie než niekoľko dní. Chorobe sa podriaďujú neradi a obvykle sa uzdravia vo veľmi krátkej dobe. Život málokedy donúti týchto ľudi k permanentnej porážke. 
Každý Strelec je svojím spôsobom hazardný hráč. Las Vegas priťahuje Strelcov ako med včely. Takisto ich láka hra na trhu cenných papierov alebo v obchode s nemovitosťami. Našťastie väčšina z nich drží svoju túžbu špekulovať na uzde. 
Aj keď sú v láske vrelí a obdivuhodní, nie je ľahké ich pripútať. 
K najnepríjemnejším stránkam Strelcov patrí sklon k výbušnosti. Ale tiež sa slepo  bijú za veľké ideály a veria, že možnosti prevážia nad nedostatkami, čo je postoj prameniaci z ich skvelej predstavivosti a pokrokového myslenia. Vždy prezentujú prípad s pomocou chladných rozumných argumentov, pričom roztrhajú opozíciu na kusy ostrou satirou, ale napriek tomu sa im podarí ostať nad potýčkou povznesenými. Ovšem ich oheň môže kedykoľvek vzplanúť plnou silou, zvlášť ak niekto nespravodlivo napadá ich vznešené záujmy. Sú úctyhodní nepriatelia, pretože keď si doprajú dostatok času zacieliť sa na obeť, ich šípy zriedka minú cieľ. Sú totiž napustené prenikavou inteligenciou a dostatočne ostré, aby prenikli aj najsilnejším brnením. 
Muži-Strelci vyžadujú od svojej partnerky inteligenciu. Ak si ich chcú ženy pripútať, musia im dopriať voľnosť a maximum slobody. Pokiaľ budú prijimať život v rovnakom duchu ako on, spĺňajú základné požiadavky byť pre nich vhodnými partnerkami. Mali by byť bdelé a nechať Strelca usmerňovať a riadiť ich energiu. Muž- Strelec miluje športy. Inklinuje k neviazanému životu v prírode, ku ktorej má hlboký vzťah. Jeho zmysel pre dobrodružstvo sa často spája s bezstarostnou nezodpovednosťou. Má temperamentnú povahu a jeho láska je zároveň aj vášňou. U žien má veľké šťastie, ale má silnú túžbu po slobode. 
S deťmi si užije až budú väčšie, pretože s miminami a batoľatami si proste nevie rady. Otcovia-Strelci radi berú deti na výlety a rôzne akcie vonku.  Pre deti bude otec-Strelec viac priateľom než otcom. Čím budú staršie, tým viac si s ním budú rozumieť. 
Tento muž myslí srdcom a hlavou zároveň. Niekedy je bláznivo odvážny. Občas zakopne a spadne, ale skúsi to znovu. Odpustíte mu však všetko, pretože odmení vaše srdce najlepšim darom - úprimnou láskou.
Žena-Strelec je nezdolná optimistka. Väčšinou nevie klamať. Niekedy si možno budete želať, aby to urobila. Ak prejavíte záujem, ako trávi večery kedy nie ste s ňou, dostanete detailne a naprosto úprimné hlásenie. 
Pravdepodobne bude žiť sama. Tieto ženy sú veľmi nezávislé a Strelci oboch pohlaví sú podivne ľahostajní k rodinným zväzkom. Možno je to preto, že toľko cestujú a nedostanú sa domov tak často, aby boli so svojou rodinou. Alebo je to prirodzený strach Strelcov z príbuzných, ktorí by mohli obmedzovať ich slobodu. 
Tak ako mužov-Strelcov, aj ženy v tomto znamení predstava manželstva trochu desí. Pretože sa považuje za rovnocennú voči mužom, možno bude napodobňovať partnerovo chovanie alebo nosiť jeho sveter. Ak má rada šport a táborenie, čo je pre ženy-Strelcov typické, mohli by ste mať ťažkosti rozoznať ju od chlapcov. Môžu to byť tie najjemnejšie a najženskejšie ženy, ale pohybujú sa v spoločnosti  mužov. Pretože je tak otvorená a úprimná, nikdy moc nedbá na svoju povesť a opovrhuje pokrytectvom spoločnosti. Ak sa jej na to opýtate, odpovie bez obalu, že ak príde domov o polnoci, neznamená to automaticky promiskuitu, tak ako včasný príchod neznamená vernosť. 
V srdci je táto žena dôverčivé dieťa. Je tak naivná, že sa stáva veľmi zraniteľnou voči zvodcom, podvodníkom a snobom (zaujímavé je, že sa to týka len milostnej sféry). Zabudnite, ako bystro vie argumentovať a ako logicky dokáže myslieť. Nič z toho nemá čo robiť s jej srdcom. Je bystrá, inteligentná a schopná sa v prípade potreby o seba postarať. Ale srdce má bezbranné a dosť často príde k úhone. 
Vzhľadom na zdráhavý postoj k manželstvu táto žena možno vyvoláva dojem, že jej chýba citovosť. Omyl. Pri sledovaní smutných filmov preleje potoky sĺz a bude čítať poéziu so zahmleným pohľadom. Schováva každý list, ktorý od muža dostala, zbytky kvetov, ktoré jej kúpil v daždi a lístky z hokejového zápasu, kde vás poznala. Z tiesne a pesimizmu sa jej niekedy môže urobiť až fyzicky zle. 
Pokiaľ jej dovolíte byť paňou svojej duše a nebude sa vami cítiť spútaná, dostane sa vám od tejto naivnej optimistky vernosť, dôvera a náklonnosť. 
Táto žena je nevyliečiteľná idealistka a tu je jej tajomstvo: Zamilovala sa do vás pred mnohými rokmi, keď bola malé dievčatko a pri splne si želala, aby našla niekoho, kto by zdieľal jej úprimné srdce. Veľakrát si myslela, že vás našla a bola sklamaná. Ale keď ste sa konečne objavil, hneď vás poznala, pretože ste bol nežný klaun s vlastnými snami, ktorý ju vzal za ruku a ukázal jej cestu ku hviezdam.

Kozorožec

Znamenie Kozorožca ovláda planéta Saturn. Nezlomná túžba stále napredovať a dosiahnuť vrcholy úcty, moci a vplyvu dokazuje, ako ich táto planéta ovláda. Kozorožec sa nezastaví pred nijakými ťažkosťami, pred žiadnou prekážkou. Všetky jeho vlastnosti ho predurčujú na veľké činy. 
Kozorožec je nepokojný, vytrvalý človek, vedomý si svojich povinností. Ľahko sa učí a chápe. Keď je to potrebné, vie byť výrečný, inak je však uzavretý, mlčanlivý a nedôverčivý. Keď si vytýči nejaký cieľ, je schopný veľkého odriekania a sebazaprenia. Vie byť obdivuhodne húževnatý, až tvrdohlavý. Preto ťažko nachádza a udrží si priateľov. 
Týmto ľuďom je vlastný vážny postoj k životu, praktický um a bystrý, kritický pohľad na veci. Víťazstvá v životných situáciách nedosahujú ľahko, sú v nich výlučne odkázaní na vlastné sily, nemôžu rátať s pomocou alebo podporou druhých. Pritom finančné pomery Kozorožcov nebývajú zlé. Za svoje materiálne úspechy však vďačia len sebe a svojej práci a v zrelom veku majú väčšie šance na úspech. Ich osudom predurčená cesta je priamočiara a po prekonaní mnohých prekážok v povolaní vedie bezpečne k vytýčenému cieľu, takže v starobe sa dočkajú splnenia mnohých nádejí a prianí. 
Na príkoria a urážky Kozorožec ťažko zabúda, ale netúži sa pomstiť. Jeho nenávisť i priateľstvo sú nekompromisné a trvalé. Pretože nerád vystavuje na obdiv svoje dobré stránky, často ostávajú pre iných skryté. 
V srdcových záležitostiach sa Kozorožci vyznačujú sebaovládaním a vernosťou. V mladosti sa ich často zmocňuje melanchólia. Trpi tým však ich tvorivá sila a chuť do práce.
Milujú hlboko a z celého srdca, nevedia to však prejaviť, čiastočne pre svoju v podstate utiahnutú a trochu drsnú povahu. Sú spravodliví, pri posudzovaní iných trochu tvrdí a nie je ľahké presvedčiť ich o opaku. Kozorožec je typ mysliteľa a aj najťažšie problémy rieši s ľahkosťou. Je múdry a nič nerobí nepremyslene. Má rád nezávislosť, krásu a súlad. 
Kozorožec sa snaží dosahovať úspechy, pritom vedie priam sparťanský spôsob života. Svoje postavenie dosahuje za cenu neúnavnej driny. Títo ľudia radi prikladajú korunku ku korunke, ukladajú svoje úspory a radšej by svoje peniaze zničili, než by sa o ne podelili. 
Spoločenské vzťahy sú v živote Kozorožca väčšinou druhoradé. Jeho povahu poznačuje predovšetkým veľká ctižiadosť a usilovnosť. Je to tvor rozvážny, svoju silu zhromažďuje vnútornou koncentráciou, zvažuje a meria svoje ciele a vždy dokončí, čo začal. Stále ho niečo poháňa, pretože jeho povaha neznáša nečinnosť. Títo ľudia sú niekedy ako skaly; mocní, vzpriamení a skromní. 
Skúpy je Kozorožec aj v prejavoch citov. Nejaká vnútorná nesmelosť a ľahká zranitelnosť mu bráni otvorene prejavovať lásku. Keď však miluje, je stelesnením vernosti. Nepozná oheň milostnej vášne, ktorá spaľuje, bohatosť a márnotratnosť v láske; jeho cit je stály a nemenný a patrí celému človeku. Berie lásku vážne, je preňho vážnym problémom, nad ktorým sa zamýšľa a nie pevnosťou, ktorú treba dobývať, ani prúdom, ktorým sa môže dať unášať. 
Kozorožec trpezlivo dobýva jednu priečku rebríčka úspešnosti po druhej. Nebojí sa prekážok a vie sa vyrovnať s neúspechmi. Je dôkladný, svedomitý, vytrvalý a korektný v dodržiavaní predpisov. 
Na zamestnanie má dobré vyhliadky v štátnej službe, v zodpovedných funkciách ako pokladník, vedúci kolektívu, archivár, správca skladu, učiteľ, fyzik, mineralóg, štatistik, historik, právnik, teológ, matematik. Ďalej v povolaniach súvisiacich so stavebníctvom, pozemkami, baníctvom, geológiou, poľnohospodárstvom. 
Muž-Kozorožec si cení systematickosť, metodickosť, schematickosť a bezpodmienečné dodržiavanie stanoveného plánu. Peniaze hrajú v jeho živote veľkú rolu. Nenávidí neschopnosť, plytvanie a lenivosť. Vo vedúcom postavení sa prejavuje ako neúprosný, tvrdý, nekompromisný a chladný. 
V láske je trochu ťažkopádny. Často trvá veľmi dlho, kým vyzná žene lásku. Nemá rád flirt a pohrávanie sa s citmi. Myšlienka na manželstvo ho často napĺňa obavami. Nechce sa s nikým deliť o svoj život. Aj pri dvorení sa žene je veľmi zdržanlivý. Keď sa však ožení, berie manželské povinnosti veľmi vážne. Domov a rodina znamenajú preňho veľa. Je dobrý manžel, no erotické vzťahy mu dávajú poriadne zabrať. Hanbí sa ukázať svoje pravé Ja, je oveľa drsnejší než naozaj chce. Strach pred zlyhaním ho podnecuje k telesnej aktivite a športom. 
Navonok je neprístupný a disciplinovaný, ale vovnútri je v podstate romantický a sníva o dobrodružstvách; ovšem Saturn ho spútava neviditeľnou reťazou. 
Ženy v znamení Kozorožca berú svoje povolanie veľmi vážne. Sú pracovité, usilovné, ctižiadostivé a majú obrovskú výdrž. Majú rady zábavu a veselú spoločnosť, jej ctižiadosť je však vždy zameraná na praktické veci. Myslí na budúcnosť, na svoje materiálne zabezpečenie a ťažko zarobené peniaze drží pevne vo svojich rukách. Svoje pocity nedá hneď najavo, keď však prekoná určité zábrany, je dobrosrdečná a oddaná. 
Je síce sexuálne príťažlivá, ale je chladnokrvná. Nedá sa strhnúť vášňou, často sa jej milostný život spája s dosiahnutím nejakého cieľa. Má citové zábrany a čo sa týka morálky je veľmi úzkoprsá. 
Kozorožci nešetria námahou na prekonanie prekážok, či už nezvyčajnou húževnatosťou, neúnavným nasadením energie, presným odhadom vlastných síl, bezcitným podrobovaním si slabších či rafinovanou taktikou a vyčerpaním síl protivníka. 

Vodnár

Znamenie Vodnára podlieha vplyvu planéty Urán. Týmto ľuďom je dané, aby boli neobyčajne citliví a vedychtiví. Po celý život sa budú snažiť pomocou im vlastnej logiky a kombinačných schopností odhaľovať tajomstvá bytia. 
Vďaka sklonu k fantazírovaniu a ich silnej a živej povahe sa dokážu povzniesť nad všednosť života, pričom niekedy inklinujú k samotárstvu bez toho, aby sa stali utiahnutými. Sú náladoví, nestáli a nerozhodní. Pritom ľahko podľahnú cudziemu vplyvu; osud im však v každej situácii poskytne priateľov ochotných pomôcť. Vodnárov vo všeobecnosti možno označiť za čestných, ideálnych a šľachetného srdca.Sú milí, spoločenskí, prakticky založení a veci posudzujú z hľadiska ich užitočnosti. Sú šikovní organizátori. Typickou črtou ich povahy je obhajovanie ľudskosti, zaujímajú sa o veľké problémy ľudstva s ohľadom na budúcnosť. 
Neobyčajný záujem prejavujú o prírodné vedy, techniku, medicínu. Majú aj pedagogické nadanie a vlohy potrebné pre riadiaceho pracovníka. 
Majú cit pre okultizmus a s tým súvisiacu zvedavosť. Ich názory sú uvážlivé a intuitívne. Iba nepatrne sa dajú ovplyvniť zmyslovými podnetmi. V správaní a v hĺbke osobnosti majú vždy poruke systém, ktorý môžu uplatniť v mnohých oblastiach. To však môže časom prerásť do akéhosi abstraktného schématizmu, ktorého výplodom sú neprirodzené a prázdne doktríny. 
V živote sa dokážu vždy rýchlo rozhodnúť. Bez ilúzií a sentimentality vedia hovoriť o háklivých témach. Ak prestanú súhlasiť so základnou myšlienkou nejakej veci, okamžite zmenia svoje zameranie a ciele. Môže sa stať, že v dôsledku určitej jednostrannosti myslenia prestanú vidieť skutočnosť. 
Niekedy sa Vodnári pohybujú medzi ľuďmi ako živé slovníky alebo počítače, ktoré majú stále poruke "nemenné pravidlo". Pritom niekedy ani nezbadajú, že ono pravidlo či vzorec vôbec nesedí. 
Povaha Vodnárov je poznačená hlbokým pocitom nezávislosti. Všetko, čo ich obmedzuje a ohraničuje, odmietajú. Niet pre nich ničoho nemožného. Na život kladú požiadavky, ktoré sú často nesplniteľné. Preto sa mnohokrát dočkajú sklamania. 
V zamestnaní odmietajú Vodnári všetky staré spôsoby práce a ohurujú neobyčajnými metódami. Hľadajú stále nové cesty, chcú vytvoriť niečo nové, jedinečné. 
Muž v znamení Vodnára je v láske trochu komplikovaný. Jeho túžba po nezávislosti sa bráni akémukoľvek pevnému zväzku a zvedavosť ho robí prístupným každému dobrodružstvu. Rýchlo vzplanie a rovnako rýchlo sa nadchne pre ďalší objekt. V sexuálnom styku je niekedy veľmi uvoľnený, romantický a príťažlivý; jeho milostný vzťah k ženám je postavený však skôr na záujme a obdive než na vášni. 
Je veľmi milý, ale svoje najtajnejšie pocity a myšlienky si necháva pre seba. Jeho nežnosti sú hravé a zacielené často na sexuálne experimenty. Zvedavosť a vycibrený psychologický postreh ho neopúšťajú ani v spálni. 
Inklinuje k mnohým extravagantným záľubám; či už je to zbierka priateliek, striedanie svetonázorových postojov alebo úplne bláznivé nápady. Láka ho nové a nepoznané, potrebuje slobodu a vyhľadáva aj zakázané rozkoše. V každom prípade je to vynikajúci spoločník, sprievodca a utešiteľ. 
V zamestnaní ho považujú za moderného, pokrokového a dobre informovaného muža.
Medzi Vodnármi nájdeme aj veľa zaujímavých jedincov, skutočné originály, ľudí s bláznivými, utopickými ideami, ktorí vnútorne i navonok odmietajú konvencie a obyčaje, chcú žiť a konať len podľa vlastných zákonov a preto nezriedka vybočujú z rámca meštiackej spoločnosti v pozitívnom i negatívnom zmysle. Typické je pre nich odmietanie akejkoľvek centrálnej moci (štátu, cirkvi). 
Žena narodená v znamení Vodnára je prístupná nekonvenčnému vzťahu, často je náladová a očarúva originalitou svojej osobnosti. Zmyslovo je chladná, sex pre ňu veľa neznamená. U partnera hľadá skôr duševnú krásu. Keď ju chcú k niečomu prinútiť, vzoprie sa. Nie je pohodlnou, ale maximálne podnetnou a zaujímavou partnerkou. Ženy narodené v tomto znameni hľadia ďaleko dopredu. Plánujú a zaujímajú sa o pokrok v najrôznejších oblastiach. Hľadajú nové metódy, smery a objavy. Vždy sa spoliehajú na vlastné sily. Útočia na sociálne a politické nešváry. Nezávislosť je v ich živote veľmi dôležitá. Veria svojim schopnostiam, no sú aj veľmi nezištné a priateľské. V práci sú neúnavné. 
Jedného dňa však stratia záujem o prácu aj o partnera. Jednoducho ich bez slova začnú zanedbávať, bez toho aby samy vedeli prečo. Je už ich osudom, že z ničoho nič ukončia jednu fázu života a začnú ďalšiu. 
Nie sú zbabelé, ale ani vyzbrojené na boj. Svoj názor môžu hocikedy zmeniť. 
Žena-Vodnár vie byť verná, keď miluje; len čo však stratí záujem o partnera, stáva sa ľahostajnou a bezcitnou. Slovo "láska" patrí u nej do duchovnej oblasti. Sex hrá nepodstatnú úlohu.
Nemožno ju označiť za rodenú matku. Materstvo ju zväčša vyvedie z miery. Nežnej lásky sa jej potomkovia väčšinou nedočkajú. Túžba po priateľských vzťahoch je základnou črtou jej povahy a spoločenský život je nutným predpokladom jej rozvoja.

Ryby

Znamenie Rýb je pod vplyvom Neptúna. Z toho môžeme vyvodzovať, že títo ľudia sú citliví, s veľkými vedomosťami a veľkou vnútornou silou. Ich duševné schopnosti, ktoré sa nemôžu vždy uplatniť, spôsobujú, že ich život je ťažkým bojom o vlastný duševný vývoj, takže je často ich povaha vážna a hĺbavá, poznačená tragickým pocitom, že ich nikto nechápe. 
V dôsledku ich citlivého, senzibilného naturelu im neraz padne ťažko presadiť sa. Veľké úsilie, ktoré budú musieť vynaložiť, aby dosiahli vrchol svojho snaženia, je osudom dané. Sú príliš jemní na to, aby sa mohli výraznejšie uplatniť. Preto ich iní budú využívať. A Ryby sa nechajú nimi ovplyvňovať a nikdy nebudú vedieť použiť silu lakťov. 
Pravdaže to skúšajú iným spôsobom, ktorý je pochopiteľný a uznaniahodný, ale ako sa presvedčia na vlastnej koži, málokedy vedie k cieľu. Nepomôže im, keď sa obetujú a preukazujú ľuďom veľké služby. Po mnohých sklamaniach sa stanú opatrnými a nakoniec skeptickými k svojmu okoliu, čo potom môže postihnúť aj mnohých nevinných. 
Celou svojou podstatou túžia títo ľudia po ideáloch, v ktorých hľadajú bezpochyby svoje vnútorné šťastie; ale tvrdý život im ho nedožičí. Majú priveľkú dušu a primálo aktívnej energie, aby mohli nájsť záľubu v tvrdom existenčnom boji. Tento nadbytok citov a nedostatok sily presadiť sa vnáša do ich života bolestný pocit nespokojnosti. A pretože sú to tvorovia skromní, utiahnutí, svet len ťažko pozná ich skutočné hodnoty. K ľuďom sa správajú citlivo, lipnú na priateľoch a ľahko prehliadajú ich nedostatky.
Radi konajú dobré skutky a túžia vniesť do každodenného života trochu poézie a krásy. Ich živá fantázia ich unesie do nadprirodzených oblastí; alebo sa vrátia do všedného života so sklonom k pesimizmu. Potom nastanú obdobia, keď začnú strácať hlavu a stávajú sa roztržití; budú mať tisíc chutí všetko nechať a odísť niekam veľmi ďaleko. Priťahujú ich cudzie ďaleké krajiny. 
No ľudia-Ryby nie sú len tvormi obetavými, za akých sa zvyknú pokladať. S úspechom dokážu pred inými zamaskovať svoje skutočné motívy. Ako nikto iný vedia loviť v mútnych vodách. Sú skvelými hercami; lenže každý človek-Ryba nemôže pracovať vo filme a tak musia svoje herecké schopnosti uplatnovať tam, kde práve sú. Majú neobyčajnú schopnosť vtiahnuť iných do svojich blúznivých predstáv, pričom prichádzajú na najpodivnejšie nápady. Radi sa obklopujú tajomstvom a nezasvätení ľudia často nevedia, o čo Rybám vlastne ide. Hovoria o sebazapieraní a sebaobetovaní, ale nikdy nič nerobia celkom nezištne. 
Mnohí z tých vľúdnych, rojčivých ľudí-Rýb vedia veľmi šikovne používať "sexuálne návnady". A keď už majú korisť chytenú, prekvapí bezcitnosť, s akou ju "zhltnú", alebo odhodia, pretože po nej vlastne vôbec netúžia. 
Muži-Ryby sa môžu stať najlepšími manželmi, otcami a priateľmi - ale aj najhoršími; záleží čisto na konštelácii hviezd. Málokedy robia polovičaté veci a nikdy nerobia dvakrát to isté.
Hlavnou povahovou črtou Ryby je strach zo života, ktorý ich nikdy neopúšťa a je do istej miery tragickým podtextom ich charakteru. Keď sú šťastní, obávajú sa nešťastia, keď milujú, boja sa aby nestratili objekt svojej lásky, keď žijú v blahobyte, boja sa aby oňho neprišli. 
Vnútorná pasivita ich robí prístupnymi rôznym vplyvom. Predovšetkým by sa Ryby mali vyhýbať omamným drogám, ktorým by mohli ľahko prepadnúť. 
Ľudí-Ryby lákajú zázračné udalosti, nepochopiteľné javy. Nech je každodenný život akokoľvek chudobný a skromný, vďaka svojej fantázii si ho vedia urobiť príťažlivým. Bránia sa akémukoľvek nátlaku a bežné normy a pravidlá odmietajú; považujú ich za obmedzovanie. 
Muž-Ryba vie obšírne rozprávať o svojich plánoch a predstavách, ktoré sa môžu ostatným niekedy vidieť fantastické. Tieto nápady však vôbec nie sú až také nereálne a celkom dobre sa dajú aj uskutočniť. 
Každý muž-Ryba sníva o tom, ako si zariadi život, no nie každému sa to podarí. Ľudia-Ryby sú známi tým, že sa vedia orientovať v náladách iných a pre mnohých sú preto utešiteľmi a pomáhajú riešiť problémy svojich priateľov. 
Aj keď u muža-Ryby prevládajú city, nikdy z neho nebude vášnivý milenec. Jeho silnou stránkou je skôr "pasívne dobývanie" ženy. Jeho milostné styky sú väčšinou veľmi komplikované, pretože do svojho vzťahu vkladá oveľa viac hlbokých citov, než iní muži. Keď sa uchádza o ženu, je veľmi zdržanlivý, nerád robí prvý krok. Viacmenej sa uspokojí s mlčanlivým obdivom a zbožňovaním a čaká, kým mu objekt jeho lásky vyjde v ústrety. Veľmi rád hrá úlohu nešťastného zaľúbenca a niekedy prežíva lásku len vo svojich predstavách.
Žena-Ryba túži po tom, aby ju jej silnejší partner rozmaznával a ovládal. Mnohí si myslia, že tieto ženy sú slabé. Sú síce vo svojich citoch ľahko zraniteľné, ale takisto sa rýchlo udobria. Slabosť týchto žien je ich silnou stránkou. Mnohí muži ich túžia nosiť na rukách, utešovať ich a obskakovať. Sú poddajné a toto pomalé poddávanie sa je tým, čo mužský svet dráždi. Niekedy sú priveľmi precitlivelé, nerozhodné a rojčivé. 
Sú veselé medzi veselými a smutné medzi smutnými ľuďmi. Ich mäkké srdce túži po láske; tam, kde nájdu naplnenie svojich túžob, milujú s vášňou, ktorú však treba opatrne a šetrne prebudiť, kým naplno vzplanie. Ich tajnou ríšou je svet snov.